OŚWIADCZENIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Oświadczenia do druku i podpisu przez rodzica lub kursanta

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Oświadczenie osoby pełnoletniej