Klauzula informacyjna RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo, od dnia 25 maja 2018r. będziemy stosować RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.                  

Informujemy Państwa, ponieważ Państwa dane znajdują się w bazie klientów Szkoły Tańca Elżbieta Szendzielorz ul. Piłsudskiego 11, 41-200 Sosnowiec.                

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Tańca Elżbieta Szendzielorz ul. Piłsudskiego 11, 41-200 Sosnowiec.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych (dalej IODO). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.

Kontakt IODO: Elżbieta Szendzielorz Adres korespondencyjny: Szkoła Tańca Elżbieta Szendzielorz ul. Piłsudskiego 11, Sosnowiec,

Email: as@akademiatanca-as.pl            

 1. W naszym bazie danych zbieramy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko – podczas zapisu klienta do grupy tanecznej, niezbędne do stworzenia listy uczestników oraz kontaktu;
 • adres zamieszkania lub adres firmy – do wystawienia faktury;   
 • nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie informowania klienta o zmianach w grafiku zajęć i nowej ofercie kursów
 • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są faktury oraz informacje o ofercie szkoły.
 1. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:
 • Cel – wykonanie oferty Szkoła Tańca Elżbieta Szendzielorz ul. Piłsudskiego 11 dla klienta - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest Użytkownik;
 • Cel – marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą;
 • Cel – przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.  

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: 

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 1. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących ze Szkołą Tańca Elżbieta Szendzielorz ul. Piłsudskiego 11, np. biurem rachunkowym w którym prowadzona jest dokumentacja firmy. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym ze Szkołą Tańca Elżbieta Szendzielorz ul. Piłsudskiego 11 ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące ze Szkołą Tańca Elżbieta Szendzielorz ul. Piłsudskiego 11, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.      

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.             

Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.   

 1. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
 2. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:
 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany powyżej dane adresowe.     

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, informując o tym administratora danych as@akademiatanca-as.pl. Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.